This site will look much better in a browser that supportsweb standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Развъдник "Norsk Bijou"

Развъдник "Truened"

През 2005 г. в България беше регистриран към НФФе и ФИФе вторият развъдник за норвежки горски котки на Балканския полуостров, член на НФК "Полудългокосмести - Норвежка горска котка". Представяме ви котките от развъдника.

         
CH NL* Ummagumma fra Walaskjalf
NFO f 09
 
CH NL* Hinto fra Walaskjalf
NFO as 24
 

Hinto може да бъде видян като малък на отделна страница на сайта на развъдника му в секцията за осмо котило. Umma също може да бъде видяна като малка на отделна страница в раздела за шесто котило.

Резултати от изложби

Дата

Място, Държава

Съдия от ФИФе

Оценки

25.03.2006 София,
              България
Дорте Кое, Дания Ummagumma
Hinto
Ex.1, CAC
Ex.1, CAC
26.03.2006 Стефи Брюн, Нидерландия Ummagumma
Hinto
Ex.1, CAC
Ex.1, CAC
18.11.2006 София, България Лаура Бурани, Норвегия Ummagumma
Hinto
Ex.1, CAC
Ex.1, CAC

Котило B - Truened
22.05.2006
Баща : NL* Hinto fra Walaskjalf, NFO as 24
Майка: NL* Ummagumma fra Walaskjalf, NFO f 09
 

BG* Blacky Truened
черно

мъжки NFO n остава в развъдника

BG* Boryl Truened
черно

мъжки NFO n продаден на семейство в Шумен

BG* Botticelli Truened
синьо сребристо точково таби

мъжки NFO as 24 продаден на Павел Стоянов, София

BG* Bonifatius Truened
червено сребристо таби

мъжки NFO ds 24 продаден на Сандра Анка, Букурещ, Румъния

BG* Balance Truened
червено таби

мъжки NFO d 24 продаден на Ева и Иво, София

BG* Bubbaumma Truened
черна костенуркова с бяло

женска NFO f 09 продадена на Стефания Станиславова, Шумен

BG* Bijou-Becky Truened
черно костенурково тигрово таби

женска NFO f 23 продадена на Христо Симеонов (Norsk Bijou) & Русалина Манчева (Rossitsa), София

Котило A - Truened
16/17.01.2006
Баща : NL* Hinto fra Walaskjalf, NFO as 24
Майка: NL* Ummagumma fra Walaskjalf, NFO f 09
 
16.01.2006

BG* Aaron-Angy Truened
червено точково таби

мъжко NFO d 24 продаден на Хървое Голубич, Загреб, Хърватия
17.01.2006

BG* Ally McBeal Truened
черна сребриста костенуркова

женско NFO fs остава в развъдника