This site will look much better in a browser that supportsweb standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Развъдник "Norsk Bijou"

Мъжки

          
EC DE* Hoejmarken's Skjalm, JW
NFO d 09 23
 
IC BG* Casanova Norsk Bijou
NFO n 09 22
 
   
Живее в и собственост на Развъдник "Bistra's Forest"
          
IC BG* Keizer Kaloyan Norsk Bijou
NFO n 09 22
 
BG* Escalibur Norsk Bijou
NFO n 09
 
Живее в съсобственост и от 2012
е част от Развъдник "Rossitsa".
 
Живее в съсобственост с Атанас Василев в Скопие
ЗАБРАНЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА РАЗПЛОД БЕЗ
ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ НА НАШИЯ РАЗВЪДНИК!!!