This site will look much better in a browser that supportsweb standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Развъдник "Norsk Bijou"

Котило I

обратно
Нашето "Женско" Котило I се появи на белия свят! Мама Евелин роди 4 женски котета от Татко Даймънд на 15-ти юни 2010 г.!:) Това котило е трето поколение Norsk Bijou и ние много му се радваме!!!:-)
         
CH BG* Evelinne Hedda Norsk Bijou
NFO f 09
 
CH BG* Diamond Shine Norsk Bijou
NFO d
Котило I - 15.06.2010


на 1 ден

на 5 дни

на 1 месец

5 дни

BG* Ileonorriette Norsk Bijou
червено

женско NFO d живее при Бог от 24.07.2010 г.

5 дни

BG* Indianna Diamond Norsk Bijou
червено

женско NFO d продадено за домашен любимец на Иво Панайотов от София & Нели Дживън-Пауъл, Великобритания

5 дни

BG* Izida Shine Norsk Bijou
червено

женско NFO d продадено на г-жа Бистра Диланова от София

5 дни

BG* Isidora Evelinne Norsk Bijou
черна костенуркова с бяло

женско NFO f 09 продадено на Виктория Орел от Развъдник "Quiet Step*UA"

Резултати от изложби

Дата

Място, Държава

Съдия от ФИФе

Оценки

Котило
20.11.2010 София,
             България
Айвор Андерсон, Швеция Ex.1, nom
21.11.2010 Сирпа Линдельоф, Швеция Ex.1, nom

 

обратно