This site will look much better in a browser that supportsweb standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Развъдник "Norsk Bijou"

Котета

ИМАМЕ НОВИ КОТЕТА ОТ КОТИЛО 'N' ПО-ДОЛУ !!!
КОТИЛО 'N' !!!
Нашето Котило N бе непланирано и изненада!:) Мама Becky роди 2 мъжки и 2 женски котета от Татко Skjalm на 9 юли 2013 г.!:) Но ние наистина сме много щастливи с него!!! :-)
         
GIC BG* Bijou-Becky Truened
NFO f 23
 
EC DE* Hoejmarken's Skjalm, JW
NFO d 09 23
Котило N - 09.07.2013

на 1 ден

на 2 дни

на 4 дни

на 1 седмица

на 2 седмици

на 8 седмици

BG* Neymar Norsk Bijou
черно мраморно таби биколор

мъжко NFO n 03 22 запазено

BG* Noah Norsk Bijou
червено тигрово таби с бяло

мъжко NFO d 09 23 свободно

BG* Nicol Norsk Bijou
червено тигрово таби с бяло

женско NFO d 09 23 свободно

BG* Nelena Norsk Bijou
синьо костенурково мраморно таби с бяло

женско NFO g 09 22 запазено

 


Котетата от Развъдник "Norsk Bijou" се продават с договор според целта, за която се купуват.
Развъдчикът предава котетата с поставени всички необходими ваксинации и обезпаразитени на възраст не по-малка от 13 седмици, с което гарантира тяхното здравословно състояние и с поставен микрочип за гарантиране на идентичността на котето.
Купувачът поема задълженията съгласно договора в зависимост от класа на котетата: домашен любимец, за развъдна дейност, за изложбена и развъдна дейност.
За неуредените в договора въпроси се прилага българското законодателство.