This site will look much better in a browser that supportsweb standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Развъдник "Norsk Bijou"

Развъдник "Buchycat"

През 2012 г. беше регистриран към НФФе и ФИФе седмият развъдник за норвежки горски котки в България, член на НФК "Полудългокосмести - Норвежка горска котка". Представяме ви котките от развъдник "Buchycat".

         
IC NL* Vogts Villa's Carlotta
NFO ns 23
 
BG* Christs Glory Norsk Bijou
NFO f 02 21
 
 
Glory (или Ася) можете да видите като коте тук
Бележка: Първоначално е собственост и в
съ-собственост с Развъдник "Norsk Bijou"
 


 

BG* Christs Glory Norsk Bijou
Резултати от изложби

Дата

Място, Държава

Съдия от ФИФе

Оценка

27.03.2010 Пловдив, България Лоне Лунд, Дания Ex.1