This site will look much better in a browser that supportsweb standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Развъдник "Norsk Bijou"

Развъдници за норвежки горски котки в България

 

 

BG* Truened     г-жа Труфка Димитрова & г-н Недко Тодоров, Шумен
           
BG* Rossitsa     г-жа Русалина Манчева, София
           
BG* Vaeringer     г-н Огнян Николов, София
           
BG* Bistra's Forest     г-жа Бистра Диланова, София
           
BG* Blue Ivy     г-жа Миряна Арабаджиева, Стара Загора
           
BG* Buchycat     г-жа Елка Бъчварова, София

обратно